I Jarmark Kowalski


           Jarmark Kowalski został zorganizowany w maju 1995 r. Jego inicjatorem i pomysłodawcą był Czesław Drąg - instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Przy udziale pracowników ówczesnego Ośrodka Kultury w Ropczycach (a zwłaszcza Stanisława Kopali - instruktora plastyka, a także kowala) i wsparciu organizacyjnym WDK w Rzeszowie odbyła się I edycja Jarmarku. Była to kameralna, jednodniowa impreza zlokalizowana na terenie Ogródka Jordanowskiego (centrum miasta). Uczestniczyło w niej kilkunastu kowali z różnych stron Polski, wśród nich kowale z Niedźwiady, miejscowości w pobliżu Ropczyc, będącej miejscowym "zagłębiem kowalskim". Pomysł imprezy opierał się na pokazach kowalstwa artystycznego i tradycyjnego (w tym drugim celowali kowale niedźwiedzcy, którzy na co dzień zajmowali się wyrobem podków, kuciem lemieszy i orczyków oraz podkuwaniem koni). Imprezie towarzyszyła wystawa eksponatów kowalstwa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz występy zespołów cygańskich (cyganie byli postrzegani w tradycji jako wędrowni kowale). Podczas spotkania wszystkich uczestników Jarmarku wykład pt. "Tradycje kowalskie w regionie Ropczyc" wygłosił dr Andrzej Karczmarzewski - pracownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Spotkanie zakończyła dyskusja n/t kondycji ówczesnego kowalstwa użytkowego, jego możliwości i kierunków rozwoju.
<< wstecz

  Stronę odwiedziło: dzisiaj 12. ogółem 33302 osób.   
Copyright © 2oo6 - 2018 Międzynarodowy Jarmark Kowalski | Wszelkie prawa zastrzeżone