Historia
Ropczyce to miasto w województwie podkarpackim położone w zachodniej części województwa nad rzeką Wielopolką, siedziba władz gminnych i powiatowych. Pierwsza wzmianka o Ropczycach pochodzi z 1254 roku i znajduje się w dokumencie potwierdzającym darowiznę dóbr ziemskich przez braci Klemensa i Marka Gryfów na rzecz klasztoru cystersów w Szczyrzycu koło Limanowej. W 1362 roku Ropczyce otrzymały prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego. Miasto szybko się rozwijało, głównie dzięki dogodnemu położeniu przy głównym szlaku handlowym, który łączył Małopolskę i Śląsk z ziemiami wschodnimi. Kwitło rzemiosło i handel. W XVII wieku Ropczyce znacznie podupadły. Przez miasto przetoczyły się wojska najpierw Szwedów, potem księcia Rakoczego. Dzieła zniszczenia dopełnił potężny pożar i zarazy, które zdziesiątkowały ludność. Ponowny rozwój miasta datuje się na początek XIX wieku. Wznowione zostały słynne ropczyckie jarmarki. W 1855 roku podczas reformy administracyjnej utworzono powiat ropczycki. W mieście powstał sąd rejonowy, urząd pocztowy i skarbowy. Pewne ożywienie przyniosło również zbudowanie w latach 1856 - 1858 linii kolejowej, prowadzącej przez Ropczyce. Po I wojnie światowej Ropczyce pozostały siedzibą powiatu. Rangę miasta powiatowego utraciły w 1937 roku na rzecz sąsiedniej Dębicy. Po II wojnie światowej miasto szybko podnosiło się z upadku. W 1956 roku Ropczyce ponownie zostały siedzibą powiatu - aż do reformy administracyjnej w 1975 roku. Obecnie Ropczyce są centrum administracyjnym, usługowym, handlowym i oświatowym regionu. Stanowią także duży ośrodek przemysłowy. Znaczenie ogólnokrajowe mają: Cukrownia "Ropczyce", Zakłady Magnezytowe S.A., Powstaje coraz więcej firm prywatnych oferujących głównie różnego rodzaju usługi.

Kultura
Upowszechnianiem kultury w mieście i gminie Ropczyce zajmuje się Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera. W mieście jest bardzo dobra baza do prowadzania działalności kulturalnej - w listopadzie 2004 został oddany do użytku nowy, funkcjonalny budynek, w którym mieści się m.in. sala widowiskowo-kinowa, sala wystawowa, Izba Regionalna oraz wiele mniejszych pomieszczeń niezbędnych do powadzenia zajęć. Działalność artystyczna koncentruje się na prowadzeniu zespołów (orkiestra dęta, kapela rodzinna "Kurasie", Dziecięca Rewia Folklorystyczna i inne) i stałych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (zajęcia plastyczne, taneczne, itp.) oraz organizowaniu imprez (najważniejsze to: Dni Ziemi Ropczyckiej, Międzynarodowy Jarmark Kowalski, Przegląd Wokalny o Złotą Nutkę, Dożynki, itp.).

Oświata
Na terenie miasta i gminy Ropczyce działa wiele przedszkoli, 14 Zespołów Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), 3 szkoły średnie (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół, Zespół Szkół Agro-Technicznych), Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.Sport
Upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji zajmuje się Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji. Centrum dysponuje doskonałą bazą, w skład której wchodzą: boiska sportowe, stadion, kompleks basenów otwartych oraz nowoczesna kryta pływalnia oddana do użytku w 2001 roku.

Turystyka
Na terenie gminy Ropczyce wytyczone zostały 3 trasy rowerowe o różnym stopniu trudności:
- Ropczyce-Gnojnica-Ropczyce (28,5 km)
- Ropczyce-Kamionka-Ropczyce (37 km)
- Ropczyce-Mała-Ropczyce (37,5 km)

Przez tereny Ropczyc i okolic przebiegają trasy 2 szlaków pieszych:
- Przełęcz Bardo-Brzeziny-Ropczyce (33 km)
- Ropczyce-Niwiska-Ocieka (45 km)

Obiekty Sakralne
- Kościuł Farny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
- Sanktuarium Najświętszej Marii PannyMiejsca warte obejrzenia:
- Szwajcaria Ropczycka - unikatowy w skali kraju rezerwat przyrody znajdujący się w centrum miasta
- pomnik Chrystusa Króla w Małej
- zespół pałacowy w Witkowicach (obecnie w rekach prywatnych)  Stronę odwiedziło: dzisiaj 9. ogółem 33299 osób.   
Copyright © 2oo6 - 2018 Międzynarodowy Jarmark Kowalski | Wszelkie prawa zastrzeżone